Box Shot 3D v2.9.4


Box Shot 3D v2.9.4
Tired of bloated virtual cover creation software? Have no time to learn all these options of professional apps?Just want to create virtual software box image and put it to your site?
The answer is as easy as Box Shot 3D: check screenshots below. Box Shot 3D has clean and user-friendly interface and allows to create virtual software covers with just a few mouse clicks!
Kolayca ürün kutular? yapmaya yarayan bir programd?r. Misal Kutu, Cd üstü, Dvd Kutusu, Kart, Ve 3 Boyutlu Screenshot haz?rlam?n?z? sa?lar..Mü?terilerin ilk görmek istedi?i ?ey ku?kusuz ürünün kutusudur. Ço?u zaman ambalaj karar vermekte en önemli etkendir. ??te bu program sayesinde mü?terilerinizi etkileyecek profesyonel kutu görüntüleri olu?turabileceksiniz. Yaz?l?m sitelerinde gördü?ünüz program kutular?n? sanal olarak olu?turabilece?iniz bir yaz?l?m. Farkl? resim türlerini destekler ve bar?nd?rd??? efektler ile gerçekçi sonuçlar alabilirsiniz.

Download Now

0 komentar:

Post a CommentFollow And Get Free BackLink

LEAVE A MESSAGE